เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.รายชื่อ นศ. ที่ไม่ผ่านระเบียบรายวิชากลุ่มสหกิจศึกษา ภาคฤดูร้อน(ด่วนที่สุด) Share to
รายชื่อ นศ. ที่ไม่ผ่านเงื่อนไขระเบียบรายวิชากลุ่มสหกิจศึกษา (xx497 xx498 xx499)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 เมษายน 2564
 2.ขั้นตอนการสำเร็จการศึกษา(ด่วนมาก) Share to
แจ้งขั้นตอนการสำเร็จการศึกษา สามารถตรวจสอบรายชื่อที่ QRCODE สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 053-873458
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   5 พฤษภาคม 2564
 3.กำหนดการส่งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา(ด่วนมาก) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 เมษายน 2564
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47