เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ICT(ด่วนที่สุด) Share to
รายชื่อนักศึกษาที่เรียนครบตามหลักสูตร แต่ไม่ผ่าน ICT ให้ติดต่อศูนย์ IT เพื่อทำการสอบด่วน
รายชื่อ นศ. ที่ไม่มี ICT
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   25 มีนาคม 2561
 2.ประกาศถึงบัณฑิต(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   7 มีนาคม 2561
 3.ปฏิทินรอบสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 กุมภาพันธ์ 2561
 4.สแกน QR Code เพื่อใช้ระบบ(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   16 มกราคม 2561
 5.รายชื่อ นศ. ที่ได้รับเงินคืน(ด่วนที่สุด) Share to
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินคืน ค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า (ส่วนเกิน)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   12 มกราคม 2561
 6.ตรวจสอบรายชื่อ นศ. ที่ได้รับการคืนเงิน(ด่วนที่สุด) Share to
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 เมษายน 2560
 7.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา Share to
ประกาศโดย   REG   วันที่ประกาศ   18 พฤศจิกายน 2553
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3459 47